Polityka prywatności i polityka cookie

Polityka prywatności

Sklep internetowy Thermosfera dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych przekazanych przez Użytkowników Sklepu. Twoje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest zakres pozyskiwanych danych?

1. Adres e-mail
2. Imię i nazwisko
3. Nazwa firma i NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
4. Adres dostawy
5. Adres rozliczeniowy (na fakturze VAT)
6. Numer telefonu
7. Bank oraz numer konta z którego dokonano zapłaty
8. Historia komunikacji

Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Twoich danych jest firma:

Bomawit Jan Maciej Witkowski
ul. Graniczna 10
05-822 Milanówek
NIP: 118-022-20-84
REGON: 015641150
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr. 5349 Burmistrza miasta Milanówka

Z administratorem możesz skontaktować się za pomocą adresu e-mail: info@thermosfera.pl

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

1. W celu zawarcia i realizacji umowy z Państwem i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, w tym do wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacji
2. W celu realizacji prawnych wymogów dotyczących wystawiania, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym do celów archiwizacyjnych
3. W celach statystycznych
4. W celu informowania o promocjach i najnowszych ofertach w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

1. Na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży oraz związanym z nią prawem do rękojmi i gwarancji
2. Na podstawie zgody uzyskanej od klienta, zgodnie z art 173. Prawa Konsumenckiego, poprzez wykorzystanie plików cookies do pozyskania danych statystycznych na temat korzystania przez Użytkownika z witryny Thermosfera.pl
3. Na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w celach marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie newslettera)

W ramach w/w przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania danych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

W zależności od celu:

1. Realizacja zamówień i dostawy - na czas realizacji zawartej umowy, a następnie w celu realizacji reklamacji, gwarancji i zwrotu towarów do momentu przedawnienia, nie dłużej niż 5 lat. W przypadku wycofania zgody (korzystając z prawa do bycia zapomnianym) dane zostaną usunięte w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia
2. Zapisanie się do newslettera - odpowiada okresowi od momentu zapisania się do chwili wypisania się lub usunięcia konta ze sklepu
3. Dane statystyczne uzyskane poprzez pliki cookies - na czas używania witryny Thermosfera.pl oraz przez 5 lat od momentu zaprzestania korzystania z niej

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową, np. firmom pocztowym i kurierskim, bankom, podmiotom świadczącym usługi księgowe i hostingowe. Dodatkowo dane mogą zostać przekazane organom nadzorującym, organom władzy i sądom oraz podmiotom świadczącym usługi windykacyjne w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

1. Prawo do żądania dostępu do danych
2. Prawo do poprawiania danych
3. Prawo do usunięcia danych, inaczej prawo do bycia zapomnianym
4. Prawo do przenoszenia danych do innego Administratora Danych Osobowych
5. Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych
6. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) - gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W przypadku pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania w/w praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@thermosfera.pl


Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Sklep Thermosfera.

1. Sklep Thermosfera, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.thermosfera.pl jest prowadzony przez firmę:

Bomawit Jan Maciej Witkowski
ul. Graniczna 10
05-822 Milanówek
NIP: 118-022-20-84
REGON: 015641150
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr. 5349 Burmistrza miasta Milanówka

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Sklep Thermosfera, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Sklep Thermosfera za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Sklep Thermosfera, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Sklep Thermosfera prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.thermosfera.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1. Stosowane przez Sklep Thermosfera Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Sklep Thermosfera wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

1. Sklep Thermosfera wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:

a. Konfiguracji Serwisu:
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

b. Uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie:
i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Sklep Thermosfera,

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

2. Sklep Thermosfera wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Copyright © 2017 Thermosfera. Wszystkie prawa zastrzeżone.